Boka mig

Om du och din skola eller skolenhet är intresserad av ett besök från mig så kan man nu boka in mig i stort sett när du vill.

Jag har två olika föreläsningar/kurser att välja mellan, men du kan även önska lite som du själv vill.

Det finns även några öppna föreläsningar som ni kan boka in er på om intresset finns. Datum och orter finns här.

Boka in er här.   BOKA!

 1. Att skriva sig till läsning

  Kursen presenterar ett arbetssätt som grundar sig på metoden Att skriva sig till läsning (ASL).Metoden kan användas i den tidiga läs- och skrivundervisningen och sker på datorer eller läsplattor. 

  Bokstavsschemat är den centrala delen i arbetets upplägg. Genom ett stationssystem med olika motorikövningar, kreativt skapande,samarbetsövningar och olika skrivuppgifter tränas elevens individuella förmåga. 

  Kombinationen bokstavsschema och stationer med varierande uppgifter är ett elevaktivt arbetssätt som främjar och utvecklar elevernas motivation och utvecklar ett starkt elevsamarbete. 

  Målet med kursen är att med konkreta exempel visa hur du strukturerar upp ett stationssystem i din elevgrupp, vilka förberedelser som är viktiga och hur de olika stationerna rent praktiskt kan se ut. 

  Kursen riktar sig till pedagoger som arbetar inom förskoleklass till år 3.

 2. Tematiskt skrivarbete med Att Skriva sig till Läsning som grund

  Att skriva sig till läsning (ASL) är en framgångsrik metod för att få igång skrivande och läsning vittnar många elever och lärare om. Det är ett konkret arbete med ett tydligt syfte som stimulerar kreativitet och samarbete mellan eleverna.

  Kursen ger 

  • kännedom om den teoretiska grunden för ASL
  • inblick i hur metoden verkar elevaktiverande och skapar kreativitet
  • kunskap om på vilket sätt kan metoden utvecklas för att passa senare årskurser
  • konkreta förslag på hur man kan arbeta tematiskt med ASL som grund
  • inspiration och beredskap att arbeta vidare med ASL i din egen klass! 

  Kursen riktar sig till lärare i årskurs 1-3.

   

ASL och mycket mer