Lite om Lek och Lust

IMG_7215

Lust och lekfullt.
L schemat handlar om lekens betydelse i hur vi lär oss saker.

Läste för någon dag sedan något om att inte allt ska vara roligt i skolan, elever behöver göra saker bara för att lära sig också, kunna följa krav och genomföra det som är deras uppgift.

Det finns flera sanningar i och runt just det.

Jag menar inte att det ”bara” ska vara en lek i skolan, absolut inte.
Vi genomför en välplanerad, målinriktad undervisning i vårt klassrum, varje dag.
Men det behöver för den skull inte vara tråkigt, oinspirerande och att målet för undervisningen är att produkten ska bedömas för att slutligen resultera i en bokstav i slutet av terminen. Det finns mer till inlärning och undervisning än så.

Det är lätt att använda sig av argumentet att elever är i skolan för att lära sig och att det är deras arbete att göra de uppgifter som skolan lägger på dem, det är ingen lek, det är deras arbete och skyldighet att följa den undervisningsplan och mål som skolan satt upp.

Finns säkert en sanning i det också.

IMG_7214

Följa John …

Fritt för tolkning i skolans undervisning för den som vill.

Vår uppgift som pedagoger är, bland så mycket annat,  att kunna inspirera, väcka nyfikenhet kring det vi arbetar med i skolan. Enkelt att säga/skriva, men betydligt svårare att genomföra. Det krävs välplanerade, välbalanserade uppgifter för att nå dit. Det krävs förberedelser och förkunskap från pedagogen. Det krävs mer än bara god ämneskunskap, vilket i sig är oerhört viktigt förstås.

”Eleverna är i skolan för att lära sig, den som inte lär sig får …”

Nej riktigt så säger väl ingen, men vi kan inte gömma oss bakom att kraven och målen ska vara en drivkraft för eleverna, eller att betygens betydelse helt plötsligt ska ge eleverna den energi och lust som krävs för att genomföra alla de uppgifter som läggs på individen i skolan. Att ha den orimliga föreställningen att alla våra elever skulle drivas till framgång av vilka bokstäver de får på ett papper i slutet av terminen är i mina ögon en naiv tanke.

Lust och lek.

L – schemat … inte bara isolerat till det.

IMG_7305

L – att få lyckas.

Tidigt i skolan.
Från förskoleklass och framåt.

IMG_7312

Att leken och lustens betydelse är stor för inlärning är konstaterat i forskning.
Att bortse från det när vi planerar tillvägagångssättet i hur vi ska nå de mål vi sätter upp är för mig både obegripligt och faktiskt lite dumt.

”Enkelt i de tidigare åren” säger någon.

Självklart, men samtidigt finns det stora/större utrymmen för resonemang, diskussioner i de äldre åren, så alla åldrar har sina utmaningar i skolan. Vårt arbete är det samma oavsett;

Att leda våra elever framåt, utmana, uppmuntra och få hela, fungerande och tänkande människor till vårt samhälle. Det betyder inte att alla måste bli akademiker. Det betyder inte att vi ska få individer med stukat självförtroende för att deras bokstäver på ett papper ligger längre fram i alfabetet än deras klasskamrater.

Det betyder att vi måste ha det i åtanke då vi planerar, undervisar och bedömer i vårt yrke.
Oavsett ålder.

IMG_7322

Jag längtar också.
Jag längtar efter att bedömningshetsen avtar en stund.
Jag längtar efter en nyanserad syn på vår undervisning.
Jag längtar efter att vi inte bedömer skolan efter en tabell längre.

IMG_7181

En lustfylld undervisning med tydliga mål.

Låt stå!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

2 thoughts on “Lite om Lek och Lust”

 1. Hej!
  Jag undrar om det är av någon speciell anledning några av elever skriver med versaler?
  Katrine

  1. Hej,

   För att deras skrivutveckling ligger på olika nivå.
   Från början skriver många ”spökskrift” för att sedan skriva med versaler då det är de bokstäverna de kan och känner igen bäst.
   Tangentbordets bokstäver är också med versaler, vilket gör att dessa elever har lättare att hitta rätt bokstav.
   Ju längre eleverna kommer i sin skrivutveckling, desto säkrare de blir så sätter vi nya mål, bland annat att lämna versalskriften.
   I åk 1 är det innehållet i texterna och lusten och viljan att skriva som vi sätter mest betydelse kring.

   Målet är att eleverna ska vilja skriva mycket och ofta.

   Vi är mycket individbaserade och många elever skriver redan från början med gemena i sina meningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *