ASL – spökskrift – hur jag tänker

Ibland är det svårt att förklara fördelar med att skriva med spökskrift.

Varför ska eleverna skriva med spökskrift?
Grundtanken är att den beskrivande och berättande texten ska bli mer omfattande, utan att hämmas av vad eleverna klarar att skriva textmässigt i början av deras skriv- och läsinlärning, för den är ju självklart begränsad.

Blir det innehållsmässigt mer rikare meningar med spökskrift då?
Nej, inte alltid. Men när det blir det så är det mycket tydligt, speciellt i början av årskurs 1.

Hos oss, i vårt klassrum så uppmuntrar jag eleverna att skriva spökskrift i de fall där vi skriver meningar om något. Listning av ord får eleverna mer än gärna skriva som vanligt. Det hjälper oss att träna in ordbilder.

Tvingar du eleverna att skriva spökskrift?
Absolut inte, de elever som vill skriva och prova sig fram med vanlig skrift i uppgifterna på bokstavsschemana får göra det. Vill de växla så får de göra det. Ser jag att ett skrivarpar börjar bli trötta och att det börjar gå trögt så föreslår jag att de kan växla till spökskrift så hjälper jag till att översätta. Huvudsaken är att de vill skriva. Det är det viktigaste just nu.

Låt mig visa ett praktiskt exempel på hur skillnaden mellan texter kan se ut såhär i början av årskurs 1, ett skrivet vanligt och ett med spökskrift. Båda är mycket bra.

trädetmeningar

Bra meningar om trädet. Oftast blir det tre- eller fyraords meningar när eleverna skriver själva i början av årskurs 1, undantag finns självklart.

trädetmeningar 2

”Träden tar in kraften i stammen och släpper löven” jämfört med ”Trädens löv faller”.

Båda meningarna är elevers, skrivna under samma dag i samma klassrum. Handlar om samma sak, men skillnaden i språkligt berättande är stor. Eleverna vidgar sitt språkliga medvetande i spökskriften och får ner meningar som de tänkt ut muntligt, även i skrift.

Det är en minnesträning också. Vi lärare står inte bakom eleverna i samma sekund som de skrivit sin spökskrift, utan det tar en stund innan vi kan komma och översätta, och då gäller det att eleverna kommer ihåg vad de skrivit. Bra arbetsminnesträning.

Så här beskriver jag spökskriften i mitt läromedel:

IMG_0571

Jag vet inte om det här gjorde det något lättare att förstå ”spökskriften”, men det är ett försök att konkret beskriva en av fördelarna med att använda sig av det i skriv- och läsutvecklingen. Vi måste naturligtvis fortsätta arbeta med texterna efter vi skrivit dem, och det gör vi på olika sätt. Mer om det en annan gång.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

One thought on “ASL – spökskrift – hur jag tänker”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *